Εκδήλωση κατά της Γυναικείας βίας από το Νομικό πρόσωπο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης

Εκδήλωση κατά της Γυναικείας βίας από το Νομικό πρόσωπο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης
Ομιλία από την πρόεδρο του Δικηγορικού συλλόγου Κυρία Ανθή Μπαλιτσάρη!

Αρχεία

03/08/2020