Β” Φάση της δράσης: Δωρεάν διάθεση έντυπου πληροφοριακού υλικού

Στα πλαίσια προώθησης και προβολής της λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ανατολικής Μάνης θα προβεί σε δωρεάν διάθεση πληροφοριακού έντυπου υλικού (αφίσα, φυλλάδιο) σχετικά με τη λειτουργία του ΚΠΑΜ.

Η δεύτερη φάση της δράσης αφορά τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στη δράση αυτή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@kpmanis.grαποστέλλοντας τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Επωνυμία επιχείρησης
  2. Είδος / κατηγορία
  3. Διεύθυνση επιχείρησης
  4. Ονοματεπώνυμο υπευθύνου επιχείρησης
  5. Κινητό τηλέφωνο υπευθύνου επιχείρησης

Για πληροφορίες Κέντρο Πολιτισμού: 2733023888, Δρακουλάκου Μαρία

04/08/2020